Nour Ordre Nacional favorirà preus justos per agricultors, pescadors, ramaders, reforçant la venda directa i la petita intermediació